Als u iets voor niets krijgt, betekent dat alleen dat de factuur nog volgt

Goed inkopen geeft als reclame- en communicatiebureau betere marges en meer slaagkansen in verkoop. De snelheid en efficiëntie waarmee QuoJob de prijsaanvragen naar leveranciers aanpakt, blijft vriend en vijand verbazen. Gebruikmakend van verfijnde checklists wordt een aanvraag technisch correct en volledig opgesteld. De leveranciers (bv drukkerijen) worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria (ev. persformaat, afwerkingscapaciteit, digitaal,...) en zo geeft QuoJob u enkel déze leveranciers die in aanmerking komen voor dit specifiek werk. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om diverse varianten op de basisaanvraag te voorzien. Zo kan u in "no time" een professioneel ogend document mailen naar de verschillende leveranciers.

QuoJob kan immers elk aangemaakt document rechtstreeks mailen vanuit de job, zonder tussenkomst van een afzonderlijke mailapplicatie, mét een perfecte logging van het mailverkeer, een heuse outbox dus. Na het ingeven van de ontvangen prijsinformatie krijgt u een heel handig overzicht van de prijzen, gegroepeerd per variante, met de meest concurrentiële prijs bovenaan. Het aanvinken van de uitverkoren offerte resulteert automatisch in een officiële opdracht en de leverancier kan aan de slag. De prijzen van uw leveranciers kunnen uiteraard ook opgevist worden in de offerte naar de klant en als de factuur van de leverancier binnenkomt, kan u heel snel nazien of hij zich aan de gemaakte prijsofferte gehouden heeft.

Inkoopbeheer