Rechtenadministratie

Aan elke QuoJobgebruiker kunt u een gepersonaliseerd rechtenblad toekennen. Hierbij sluit u niet alleen de toegang af tot bepaalde functionaliteiten (vb. admin, HR...) maar zorgt u er evengoed voor dat de overbodige menu's niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Vaak gaat men dit niet doen op individueel niveau.  QuoJob geeft u ook de mogelijkheid om rechtentemplates te voorzien om zo consequent en snel rechten toe te kennen of eventueel aan te passen. 

Meer informatie

Rechten beheren

Vakantieplanning

De verlofadministratie wordt gevisualiseerd in een zeer overzichtelijke vakantieplanning. In dit grafisch overzicht komen alle goedgekeurde verlofperiodes en kunnen overlappingen in één oogopslag gedetecteerd worden. Een zeer handige tool voor het organiseren van de verlofperiodes. Ook de capaciteitsplanning houdt rekening met de verlofdagen van de medewerkers.

vakantie plannen

Verlofadministratie

Op elke medewerkersfiche kunnen jaarlijks de voorziene vakantiedagen ingegeven worden. Verlofaanvragen van de QuoJobgebruikers en goedkeuring door een verantwoordelijke zorgen ervoor dat alle opgenomen verlof afgeboekt wordt. Zo heeft elke medewerker zicht op zijn nog openstaande en opgebruikte vakanties.

ww

Rapporten beheren

U bepaalt zelf voor elk nieuw rapport op welk niveau de gebruikers toegang krijgen. Dit kan door rapportrechten toe te wijzen zowel op individueel niveau per gebruiker of per gebruikersgroep. Deze rapportrechten activeert u in HR. Selecteer de gebruikersfiche in HR en ga dan naar ‘Rapportrechten’ om dit verder in te stellen op individueel niveau. Voor een nieuwe/bestaande gebruikergroep voegt u de rapportrechten in via ‘Admin - HRM - Gebruikersrechten – Rapportrechten’.

Meer informatie

rapporten