QuoJob Timesheets

Tijdsregistratie

Uw bedrijf staat of valt met de efficiënte aanwending van productie-uren. De hoeksteen hiervan is tijdsregistratie. Geregistreerde tijden geven de nodige feedback vanuit de productie en zijn essentieel voor een grondige projectanalyse. In het geval van "projecten in regie" vormen de geregistreerde uren natuurlijk de basis van de gefactureerde bedragen. QuoJob haalt zijn gebudgetteerde uren uit de offertes en orders en weegt die af t.o.v. de reeds "geconsumeerde" tijd. Dit resulteert in een realtimerapportering waarbij de status van de joburen onmiddellijk in het oog springt op het joboverzicht. In deze gebruiksvriendelijke module kan gewerkt worden met "de timer", maar evengoed zijn de "van-tot" tijden of "duurtijden" manueel in te geven. Bij het registreren kan de medewerker ook heel wat informatie meegeven die steeds binnen handbereik is bij het aanmaken van de factuur.

Meer informatie

 

Inzicht in de efficiëntie

U krijgt een duidelijk zicht op de productiviteit, laat u ingrijpen waar nodig, geeft inzicht in medewerkers-efficiëntie en leert u beter orders beoordelen. Kortom: meten is weten!

Meer informatie

Nacalculatie QuoJob