Offertecalculatie

Corporate identity

De offerte van een creatief bureau moet minimaal haar eigen corporate identity respecteren, alle wettelijke elementen bevatten en vooral "wervend" zijn.

Een begroting of calculatie kan vaak heel uitgebreid zijn maar met QuoJob wordt deze opgesplitst in verschillende thema's of componenten. Bijvoorbeeld de calculatie voor een magazine, het drukwerk, de aankondigende e-mailcampagne, ... worden uitgewerkt als deelcampagne en indien gewenst worden deze offertes op het einde terug samengevoegd tot één heldere offerte.

De basis van een offerte is een 'slimme' calculatie waarbij zeer eenvoudig een verkoopprijs maar ook de geschatte kostprijs berekend wordt met realtime zicht op de voorziene marge als gevolg.

Was uw klant mistig in zijn aanvraag?  Bezorg een 'kostenschatting' in plaats van een offerte, deze is immers minder bindend en zorgt voor de nodige speelruimte in het verder pre-sales traject!

De voordelen van QuoJob:

 • snel mooie en wervende offertes opstellen
 • werken met calculatietemplates voor uiterst snel gepersonaliseerde, gedetailleerde en uitgebreide offertes
 • lay-out mogelijkheden (van pitch tot onderhandelingsfase)
 • werken met verschillende lay-outs
 • samenvoegen van verschillende calculaties tot één overzichtelijke verzamelofferte
 • werken met offerte sjablonen
 • Een offerte copiëren vanuit een andere job als startpunt voor een nieuwe offerte.
 • Optionele prestaties voorzien in een offerte. Upselling is easy!
QuoJob calculatie en offertebeheer

Offertecalculatie voor reclamebedrijven

Een typische campagne bestaat al snel uit een component online, print, web, ontwerp, ... en dat moet tijdens de onderhandeling liefst samengevoegd kunnen worden tot één grote offerte. De basis van zo'n offerte is een 'slimme' calculatie waar zeer eenvoudig een gewenste verkoopprijs maar ook de exacte kostprijs berekend wordt met real-time zicht op de voorziene marges als gevolg. Ook diensten van onderaannemers worden op basis van de leveranciersofferte met hun kosten opgenomen in de berekening.

Meer informatie

reclamebedrijven

Offertecalculatie voor webbedrijven

Bij offertes binnen web development zitten een website, e-mailing, SEO, ... samen te voegen tot één gecombineerde offerte. Ook onderaannemers worden op basis van hun offerte opgenomen in de berekening. In primaire stadia wenst u zich vooralsnog te beperken tot een kostenraming i.p.v. van een offerte en ook dit en nog veel meer verkoopsstimulerende ingredienten zijn standaard features van QuoJob.  Verder kan deze offerte op zijn beurt onderdeel zijn van een uitgebreide presentatie die aangemaakt werd in een grafisch- of tekstverwerkingspakket.

Meer informatie

QuoJob offertes voor webbedrijven

Offertecalculatie voor audiovisuele bedrijven

Offertes voor evenementen bevatten zaken als catering, interviews, een e-mailcampagne, ...  Ook deze moeten voor de klant worden samengevoegd tot één grote offerte. Op basis van een calculatie waar eenvoudig een gewenste verkoopprijs maar ook de exacte kostprijs berekend wordt met real time zicht op de voorziene marges. 

Meer informatie

QuoJob offertes audiovisuele bedrijven

Offertecalculatie voor ontwerpbureau's

Het is logisch dat het berekenen van een offerte in een grafisch ontwerpbureau accuraat, eenvoudig en snel hoort te zijn. Sneller dan QuoJob kan het écht niet en dat steeds met resprect voor de corporate identity van uw bedrijf. Maak calculaties met klantspecifieke prijzen, deelcampagnes en thema's en QuoJob bouwt automatisch de wervende offerte op en toont of verbergt die elementen die u wenst te visualiseren (aantallen, eenheidsprijs, subtotalen, totaalprijs, ... ).  Ontwerp van logo, brochure, templates ... worden samengevoegd in een overkoepelende offerte. 

Meer informatie

QuoJob offertes voor ontwerpbureau's

Calculatie-templates

Het opmaken van de calculatie dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren. Routinehandelingen en sjablonen leiden tot 75% tijdswinst. Uw offertes zijn volledig, duidelijk en helder en kunnen in 3 muisklikken de deur uit.  

Met QuoJob krijgt u onder andere:

 • Calculatietemplates voor uiterst snel gepersonaliseerde, gedetailleerde en uitgebreide offertes
 • In één oogopslag offertemarges en bruto/nettowinst
 • Uw offerteopvolging en die van uw collega's zorgen voor een grotere slaagkans
Templates voor snelle offertes

Kostenbeheersing in calculaties

Als projectmatig werkend bureau stelt u hogen eisen aan de begroting en/of calculatie van uw projecten. Snelheid naast flexibiliteit. Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. Uitgebreid maar betaalbaar. Want in de calculatie van uw project moet zichtbaar zijn hoe u de markt benadert, de kosten in de hand houdt en met middelen en uren omgaat. Uw calculatie moet – zoals in QuoJob – onderdeel zijn van een totaalpakket en aansluiten bij de visie van uw bureau. Met QuoJob specificeert u alle kosten zoals u dat wilt. Voordeel: discussies over meer- en minderwerk verlopen eenvoudiger wanneer vooraf duidelijk is wat wel en wat niet mag worden verwacht.

Het opmaken van de calculatie werkt efficiency-verhogend door het aantal calculatie-uren te reduceren. Essentieel is dat dit gebeurt door de routinehandelingen over te nemen, maar de beslissingen in handen te laten van diegene die de offerte maakt. Tijdens het calculeren heeft men voortdurend inzicht in de kengetallen van de begroting: zoals bijvoorbeeld de kostprijzen en toeslagbedragen. Tevens kunnen bepaalde aspecten van een project geoptimaliseerd worden door een aantal scenario’s snel door te rekenen. Zo werkt hij gericht naar een technisch en commercieel verantwoord eindresultaat toe die vervolgens afgedrukt wordt en visualiseert precies wat u wil tonen : detail prijzen, subtotalen, eenheden of detailteksten en uitsluitingen .. kortom .. geheel en flexibel precies zoals u dat manueel in MS-Excel zou doen maar dan wel geautomatiseerd, gestandaardiseerd en geïntegreerd.

Kostenbeheersing door automatisatie

Prijsaanvraag werkderden

Vlug een oude mail zoeken, de omschrijving aanpassen en doormailen naar de leverancier. Mail bewaren in uw mailbox en wachten op antwoord om dan de prijs en de omschrijving te kopiëren in uw offerte. Achteraf de mail terugzoeken om te gebruiken als bestelling naar uw leverancier... Wordt u ook niet moedeloos van hoeveel tijd u hieraan verspilt?

Met deze module kunt u onder andere:

 • Prijsoffertes sturen naar gewenste leveranciers
 • Openstaande prijsvragen nauwkeurig opvolgen in Myday
 • Prijs- en technische info komt in QuoJob en na margetoevoeging ook rechtstreeks in de offerte
 • Offerte wordt omgezet naar order met één simpele muisklik
 • De bestelling automatisch bevestigen naar uw leverancier met de gewenste leveringsdatum en eventuele opmerkingen
Prijsaanvragen beheren