Berlin

Berlin is een communicatieagentschap dat ongeveer 20 jaar bestaat. Wij hebben ons gespecialiseerd in 2 belangrijke takken. Enerzijds is er de B2C tak, alle consumer brands waar wij voor werken, daar zijn we zeer sterk in activatie.. Het 2e is het B2B luik waar we werken voor klanten in de voedingsindustrie, automotive of chemie die eigenlijk meer  bezig zijn een business op te bouwen en hun klanten te helpen of stimuleren om daar benefit uit te halen hun business te doen evolueren.

 

Administratie is recreatie

Als administratie een last wordt; dan wordt je organisatie niet beter van.

Als je nu merkt dat je  bvb veel tijd wint door offertes te maken, als order te bewaren en onmiddellijk een factuur te kunnen maken. Kijken  of het project al of niet rendabel is... Dat zijn dingen die vroeger veel moeilijker lagen omdat je ze allemaal manueel moest gaan doen of moest collecteren uit verschillende databases.. Het is juist een streven om administratie bijna als een soort van recreatie te zien en ik denk dat QuoJob daar een stuk in helpt.

QuoJob op teamniveau

Eén van de dingen waar QuoJob zeer goed in is, is een soort van bewustmaking voor iedereen die aan een project bezig is. Dus echt op teamniveau. Het feit dat mensen mee tijd moeten registreren en doorzicht krijgen wat een project mag kosten voor de klant, welke tijd daarin mag kruipen. Rentabiliteit, efficiëntie is niet iets dat alleen nog maar in het hoofd speelt van het management maar begint ook mee te spelen bij iedereen die bij een project betrokken is.

Transparante projecten

Soms wordt er ook gewoon geëist dat je bepaalde transparantie kan leveren, dat je inzage kan geven in uw statussen, dat je inzage kan geven in tarieven die daar tegenover staan. Dat kunnen we met QuoJob veel beter managen dan dat vroeger het geval was.

Uitwisseling orders

Berlin werkt eigenlijk met een aantal partners die in de audiovisuele sector zitten of bvb webbased zaken voor ons uitwerken... Sommige van die partners werken ook met QuoJob en als dat gebeurt hebben we het ongelooflijke geluk dat wij onze projecten op elkaar afstemmen. Zij gebruiken dezelfde projectnummers en omschrijvingen als wij en dat werkt ontzettend goed. Op dat moment, zelfs met externe organisaties, kunnen we eigenlijk info met elkaar uitwisselen, updates houden over het project waarop we aan het werken zijn. Dat is dan  ook het voordeel om het webbased te doen omdat het heel vlot uitwisselbaar is en heel gemakkelijk praat met elkaar. 

 

Constante evolutie

Je merkt dat het programma alleen maar beter wordt met de tijd doordat er meer gebruikers zijn en met de feedback die naar Dataline Solutions geformuleerd wordt. Die wordt heel snel  opgepikt, daar wordt heel snel op gewerkt,  er worden heel snel verbeteringen aangebracht in het programma.Op dat vlak is de service eigenlijk bijna alsof je zelf iemand in huis hebt die de eigen belangen behartigt, met dezelfde liefde en passie. Een dikke pluim dus voor Dataline Solutions.

QuoJob groeit mee

Wij willen uiteindelijk  zeer kwaliteitsvol en zeer degelijk werk leveren. Impactvol werk leveren en daar de nodige en juiste mensen voor aantrekken. QuoJob heeft  het voordeel dat onze groeiplannen daar perfect  in terug te vinden is, het ondersteunt ons daarin. Wij kunnen de organisatie daar ook perfect mee laten verder groeien.

Berlin

Related links